Κέντρο Αρχαιομουσικολογίας

Αρχική » Ταυτότητα

Ταυτότητα

Σκοπός του ιστολογίου «Κέντρο Αρχαιομουσικολογίας» είναι προώθηση υπηρεσιών έρευνας, εκπαίδευσης και πειραματικής ανάπτυξης στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, που είναι:

  • Η επιστημονική έρευνα και η μελέτη του αντικειμένου της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής μουσικής.
  • Η ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών των μελών της  εκπαιδευτικής Κοινότητας.
  • Η διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων στην κοινωνία με ιδιαίτερη στόχευση στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου περιλαμβάνει ως επί το πλείστον πληροφορίες για το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που διεξάγει στο αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής μουσικής ο Χρήστος Τερζής, μελετητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής.